Anbefalet forløb: Registrering af elnet

Når du arbejder med registrering af komponenter i et elnet fx kabler eller indre skematik lagret i en geodatabase, vedligeholder du objekter knyttet til en avanceret datamodel. Modellen sikrer at du ikke blot kan lave gode kort til den person, der skal ud i marken, men også lave analyse af forbindelser i netværket, simulere brud mv.

Det er væsentligt at du er fortrolig med de bedste arbejdsgange og værktøjer til redigering og vedligehold af ledningsnettet. På den måde sparer du tid, samtidig med at der opretholdes en høj datakvalitet.

Din baggrund kan være teknisk designer, teknisk assistent, landmålingstekniker mm.

De anbefalede GIS-kurser introducerer dig til grundlæggende GIS-begreber og arbejdsgange i ArcGIS Desktop. Du undervises konkret i:

 

  • Visualisering og kortopsætning
  • Redigering af data
  • Sporing og simulering af brud i det elektriske netværk
  • Optimering af arbejdsgange vha. ArcFM, som er en udvidelse til ArcGIS Desktop
  • Skematik for at vise netværket mere overskueligt

I vil som regel være mange i virksomheden, der arbejder med dokumentation af netværket, og alle brugeres arbejde lagres i den samme database.

Vi anbefaler derfor, at nogle af brugerne har et indgående kendskab til betydningen af at arbejde i en flerbruger-geodatabase (KU1308), så I kan etablere redigeringsarbejdsgange, som opretholder god performance i databasen. På samme måde vil der typisk være behov for at nogle brugere har et dybere kendskab til geodatabaseopbygning og arbejdet med skematik.

Anbefalede kurser

Her er det anbefalede kursusforløb, hvis du arbejder med registrering og håndtering af elnet.

Nye ArcGIS-brugere med forudgående kendskab til GIS og geodata kan starte med Desktop 2-kurset. Ellers bør du starte med Desktop 1.

Kontakt os på telefon 39 96 59 00 eller geoinfo @ geoinfo.dk for mere information og tilmelding.

Søg på siden