Rambøll hædres med international pris på Esri User Conference i San Diego

Rambøll modtog den prestigefulde, internationale  Special Achievement in GIS Award for sit arbejde med brug af GIS. Prisen blev overrakt af Esris grundelægger og præsident, Jack Dangermond.

I konkurrence med 100.000 virksomheder globalt, modtog Rambøll prisen for sit arbejde med at udvikle og udbrede brugen af GIS i virksomheden. Det er kun syvende gang, at en dansk virksomhed modtager prisen. 

”Vi har implementeret Esris GIS platform globalt i organisationen på tværs af 35 lande, så alle vores medarbejdere i dag har adgang til GIS-platformen. Esris pris er en stor anerkendelse af vores indsats for at standardisere den måde, vi arbejder med GIS i hele organisationen og sammen med vores kunder. I dag bruger flere end 1.000 medarbejdere i Rambøll den samme GIS platform”, siger Bo Grave, innovations- og digitaliseringsdirektør i Rambøll i Danmark. 

Søren Ellegaard, adm. direktør i Geoinfo A/S, er meget tilfreds med, at netop Rambøll fik en pris i år. 

”Rambøll er et fyrtårn ingeniørbranchen og fortjener, om nogen dette års SAG Award. Ikke alene har Rambøll formået at udnytte store dele af ArcGIS-platformen. De har også været loyale talsmænd i GIS- og ingeniørkredse, hvor de har været gæstetalere på flere arrangementer, herunder de største danske GIS-konferencer. Rambøll har været i tæt dialog med Geoinfo i Danmark og Esri i USA, for at dele deres erfaringer og videreudvikle web-GIS-forretningsmodellerne til store ingeniørvirksomheder yderligere”. 

”Vores verden står overfor mange udfordringer i forbindelse med ekspanderende befolkninger, naturtab, miljøforurening og fortsat befolkningstilvækst i byerne. Skal vi imødegå disse udfordringer kræver det bedre planlægning og effektivisering. At Rambøll har påtaget sig denne udfordring som rådgivende ingeniører, ikke kun i Danmark, men på globalt plan, kan kun gøre én stolt. Rambøll deler Esris og vores vision om, at GIS kan være en del af løsningen på at skabe en bedre fremtid”, siger Søren Ellegaard.

 

Et kort siger mere end 1000 ord

GIS anvendes til analyse og visualisering af geografisk information. Med GIS kan man danne sig et overblik over data som infrastruktur, bebyggelse, vand, jordbundsforhold, bevoksning med mere. Kobling af data til et digitalt kort gør det muligt at afdække geografiske sammenhænge i data, og dermed kan hidtil ukendte mønstre fremtræde klarere og fremme kommunikationen. 

Rambøll bruger blandt andet GIS til at kortlægge grundvandet i Californien og hjælpe de californiske myndigheder med at få et bedre overblik over den tørkeramte stats grundvandsressourcer og dermed muligheden for at udnytte fersk grundvand i drikkevandsforsyningen.

Rambøll har også anvendt GIS til at kortlægge, hvor København lokalt er mest udsat for oversvømmelser i forbindelse med arbejdet på Københavns skybrudsplan, og er i gang med et lignende projekt i New York. 

I samarbejde med Energistyrelsen har Rambøll foretaget en kortlægning af praksis for behandling af projektforslag for kollektiv varmeforsyning i kommunerne. En spørgeskemarunde suppleret med data fra offentlige registre (OIS) visualiseres i Esribaserede WebGIS løsninger. I Rambøll Energi er ArcGIS Online en integreret del af de løsninger, der leveres til drift og vedligehold af fjernvarmenet. GIS giver overblik og værdiskabelse af fjernvarmeværkernes aktiver.

”Via ArcGIS Online har vi en åben platform, hvor vi kan dele informationer med kunder og borgere på vores projekter. Vi ser store muligheder for at udvikle platformen yderligere og have et fuldt integreret miljø, hvor vores folk i marken, vores folk på kontoret og vores kunder på en helt anden lokation kan dele geografisk information her og nu”, siger Bo Grave.  

Esris Special Achievement Award blev overrakt til Rambøll på deres årlige konference i San Diego den 12. juli, med 15.000 deltagere fra virksomheder og organisationer fra hele verden.

Tid til kursus?

Vi afholder ArcGIS Online and Ready-to-use-Apps, den 14. september 2017.

Hvis du er i tvivl om hvilket kursus, du skal vælge og har behov for sparring, så tag kontakt til Klaus Dons.

Se hele kursusoversigten her.

Ses vi til Kortdage?

Husk at melde dig til Kortdage 8.- 10. november. Igen i år er Geoinfo Guldsponsor på arrangementet. Du kan møde os på udstillingsområdet, stand nr. G6.

Gå ikke glip af Geoinfos indlæg på arrangementet. Med Roskilde Festival som omdrejningspunkt, får du perspektiver på Big Data, Smart City og bæredygtige forretningsmodeller. Lars Engelsby Mosbech fra Geoinfo har også et superspændende indlæg, der hedder Native apps på få minutter.

Se hele programmet her.

Efterårets Roadshows

Husk at holde øje med datoerne for efterårets Roadshows, hvor vi vil vise de seneste nye trends fra GIS-miljøet og fra Esris Brugerkonference i næste uge. Når datoerne er fastsat, vil du kunne se dem på vores hjemmeside og på LinkedIn.

Den Danske Esri Brugerkonference 2018

Sæt allerede nu kryds i kalenderen 15.-16. maj 2018. Her finder vores egen danske Esri Brugerkonference sted. Også til næste år, vil der være masser af indlæg om de seneste trends indenfor GIS, smarte GIS-løsninger, spændende tekniske workshops, brugerindlæg og meget mere. Du kan helt sikkert glæde dig til et par spændende dage i Korsør.

Esri User Conference 2017

I næste uge løber Esris User Conference af stablen i San Diego, Californien. Igen i år har man sammensat et fantastisk program, pakket med masser af spændende indlæg om den nyeste GIS-teknologi, workshops med innovative cases, brugergruppemøder og et galleri af unikke kort. Vi forventer en særlig festlig Danskeraften, for der er hele 80 tilmeldte.

Det bliver endnu engang en super professionel og lærerig konference, som vi glæder os til at fortælle mere om efter sommerferien.

Se det fulde program.

Bedre fælles overblik og dokumentation

Bravida har et samarbejde med Gribskov Kommune omkring vedligeholdelsen af kommunens gadebelysning. Dette indebærer alt fra udskiftning af pærer til registrering af lysarmaturer og installationsdatoer.

Tidligere har data været opdateret via håndskrevne noter fra teknikerne og ført ind i en access database. For at få bedre overblik over alle de enkelte elementer, er al data nu trukket ind i en fil geodatabase. Her er det blevet bearbejdet og tilføjet domæneværdier, for at øge brugervenligheden for den udførende tekniker, og til sidst publiceret op til ArcGIS Online.

Når der så bliver udskiftet en pære, kan den ansvarlige tekniker gå ind i hans Collector app og registrere ændringen med det samme. 

På denne måde bliver alt data vedligeholdt ved hjælp af ArcGIS Online og Collector app’en. Derudover har teknikerne fået en nem og effektiv løsning, til at dokumentere deres arbejde med.

Formålet er at sikre kvaliteten af data og registreringer samt at gøre det nemmere at overlevere opgaverne til andre medarbejdere.

(Nyhed, juni 2017)

Museums GIS-seminar den 15. maj 2017

Geoinfo afholdt museums GIS-seminar i Biografteateret på Nationalmuseet den 15. maj 2017.

Hvis du ikke havde mulighed for at deltage, men er nysgerrig efter, hvordan arkæologer og museer kan få glæde af ArcGIS-platformen, kan du se en optagelse af webinaret her: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZvMb6VrJhkE

På seminaret fortalte arkæologerne Per Lekberg og Nicholas Nilsson fra Sandby Borg i Kalmar, om deres brug af ArcGIS til deres udgravninger.

Derudover viste Geoinfo eksempler på, hvordan arkæologer kan bruge de forskellige elementer i ArcGIS platformen til forskellige arbejdsopgaver. 

Du kan læse mere om brug af ArcGIS i forbindelse med udgravningerne på Sandby Borg i GIS i Aktion: https://issuu.com/informigis/docs/gis_i_aktion_for__r_2017/8

(nyhed, maj 2017)

Bedre overblik over Movia’s chaufførfaciliteter

Hos Danmarks største trafikselskab Movia, er der ca. 450 buslinjer, der betjenes af endnu flere chauffører.

Da chaufførerne tilbringer hele dagen på farten, har de i hele Movias område (Sjælland, Møn, Lolland og Falster) behov for pausefaciliteter, så chaufførerne kan komme på toilettet, afholde frokost med mere under ordnede forhold.

Med så mange buslinjer kan det være svært, både for medarbejdere i Movia samt for operatører og chauffører, at holde styr på, hvilke faciliteter, der er hvor. Og det er trods alt dejligt at vide, hvor i området de 136 faciliteter er, når man trænger til en pause mv.

Til dette formål har Movias Byggeteam fået lavet to app’s i Esri’s Web AppBuilder. Den ene app gør det muligt for medarbejdere i byggeteamet at registrere, hvor faciliteterne er placeret, samt at indtaste informationer om ansvarlig, hvor mange der er plads til osv.

Den anden, som er en kigge-app, er beregnet til medarbejdere (trafikplanlæggere, køreplanlæggere og kontrollører) samt til driftsfolk og chauffører hos operatørerne.

På denne måde kan der eksempelvis i planlægningen af nye linjeforløb tages hensyn til placeringen af eksisterende chaufførfaciliteter, operatørerne får et bedre overblik og chaufførerne får forbedret deres arbejdsvilkår på en moderne og smart måde.

(Nyhed maj 2017)

Integration mellem Sharepoint Online og ArcGIS

Geoinfo har gennemført et projekt for Aarsleff med integration mellem Sharepoint Online og ArcGIS feature service.

Kunden anvender begge systemer, og havde et behov for at få synkroniseret data mellem systemerne da data kom fra flere forskellige kilder. Oprindeligt blev dette arbejde løst ved manuel indtastning. Der var derfor et ønske om at automatisere processen for at spare tid og mindske antallet af fejlindtastninger.

Løsningen anvendes i dag på elektrificeringen af jernbanestrækninger, hvor kunden i dag anvender en blanding af ArcGIS og Sharepoint Online til at styre processen med leverancer og etablering af pælefundamenter og montering af master til køreledninger.

Brugerne i marken anvender Esri Collector App til at registrere fremdrift samt dokumentation af udført arbejde. Samtidig har medarbejdere behov for at kunne lave opdateringer af data i Sharepoint Online, som så skal være tilgængeligt i marken.

Løsningen kører på Aarsleffs server som en windows service og står for synkroniseringen mellem de to systemer. Opsætningen af hvad der skal synkroniseres styres via en konfigurationsfil. Her styres bl.a. hvilken vej synkroniseringen går:

Sharepoint Online -> ArcGIS

ArcGIS -> Sharepoint Online

ArcGIS <-> Sharepoint Online (seneste ændring vinder)

Kunden har derfor fuld kontrol over opsætningen, og kan selv ændre denne undervejs i projektet. De vil også hurtigt kunne anvende synkroniseringen til på andre features, det kræver blot en ændring i konfigurationsfilen.

(Lagt på primo marts 2017)

ArcGIS 10.5 = ArcGIS Enterprise

Januar: ArcGIS 10.5 er frigivet og med frigivelsen af 10.5 skifter ArcGIS Server også navn – fremover hedder det ArcGIS Enterprise.

ArcGIS Enterprise rummer alt det der skal til for at du kan drifte en GIS-infrastruktur i dit eget miljø – med ArcGIS Enterprise kan du også vælge at lade GIS-infrastrukturen blive hostet online i skyen via Amazon Web Services og Microsoft Azure.

Med ArcGIS Enterprise er der særligt tænkt på at gøre det nemmere at samarbejde og dele information på tværs af afdelinger. Det betyder også, at det med ArcGIS Enterprise 10.5 er blevet endnu nemmere at brede GIS ud til flere brugere i organisationen og det er blevet nemmere at arbejde med mange forskellige typer af distribuerede data.

ArcGIS Enterprise giver dig bedre analysemuligheder

ArcGIS GeoAnalytics Server gør det muligt at analysere spatiale ændringer over tid på en betydeligt hurtigere måde ved at bruge datakraft fra distribuerede maskiner.

Med ArcGIS ImageServer kan du bygge dine egne analyse og arbejdsgange til at administrere dine billed-/rasterdata – processeringen er hurtig og beregnet til at håndtere store datasæt.

ArcGIS GeoEvent Server giver dig mulighed for at oprette forbindelse til og bruge live data feeds fra både sensorer og enheder og feeds fra sociale medier.

Du kan se mere om ArcGIS Enterprise hos Esri.

Se videoer fra EsriUC 2016 Plenary Session

I år er næsten 15.000 mennesker samlet i San Diego i sidste uge af juni til verdens største GIS event, Esri Internationale Brugerkonference.

En stor del af personalet fra Informi GIS og omkring 50 danske Esri-brugere er også i San Diego for at samle mere viden og netværke.

Er du ikke med i år, så prioritér det gerne næste år.

Du kan se videoer fra dette års Plenary Session her.

ArcGIS Earth - din helt egen globe

ArcGIS Earth er din egen interaktive globe, der giver dig alle dele af verden og giver dig mulighed for at arbejde med forskellige 3D og 2D formater som fx. KML, KMZ, shapefiler, webservices mm.

Du kan downloade ArcGIS Earth her.

ArcGIS Earth er nemt og intuitivt at arbejde med og er et godt værktøj for brugere, der ikke nødvendigvis har den store GIS erfaring. Du kan visualisere data på globen, markere områder, måle afstande og arealer og tilføje noter. Dermed er det et godt samarbejdsværktøj og effektivt når man skal dele eller formidle viden til medarbejdere og interessenter i et projekt.

ArcGIS Earth er fuldt integreret med ArcGIS platformen.

Download ArcGIS Earth gratis her.

Se video fra præsentationen af ArcGIS her.

Læs Esris pressemeddelelse om ArcGIS Earth her.

10 ting du ikke vidste om ArcGIS Online

Vidste du, at ArcGIS Online er din adgang til ArcGIS Pro, der giver dig gode muligheder for at arbejde med 2D og 3D data. At ArcGIS Online stiller en lang række udvikler-værktøjer til rådighed og at der bliver stillet stadig flere analyse værktøjer til rådighed. Se mere om ArcGIS Online her.

Analyse og visualisering af befolkningsdata

Gentofte Kommune fik en fortjent 1.-plads ved dette års Internationale Esri User Conference i San Diego. De blev belønnet med den højst mulige placering for deres arbejde med at analysere og visualisere befolkningsdata fra 2004-2015 i ArcGIS Pro. Du kan se et af deres informative kort på Esris hjemmeside her:

Derudover blev store dele af det arbejde, som ligger bag præsentationen i Map Gallery, anvendt af Lauren Bennet i en Technical Workshop omkring Spatial Data Mining og Cluster Analysis på årets brugerkonference.

For beslutningstagere og analytikere i Gentofte Kommune er det af stor betydning at få indsigt i, hvordan befolkningsudviklingen og sammensætningen er i kommunen. På den måde kan kommunens ressourcer anvendes optimalt. ”I Gentofte kommune arbejder vi meget med denne type spatiale analyser og er meget stolte over, at vores arbejde også bliver anerkendt internationalt” fortæller Rasmus Holm, Afdelingsleder for GIS og BI i Gentofte Kommune.

Der er brugt Space Time Cubes og Emerging Hot Spot Analysis i ArcGIS Pro. Det kan du læse mere om her.

Du kan prøve ArcGIS Pro her, hvis du ikke allerede er kommet i gang.

Geoinfo på Offentlig Digitaliseringskonference

Geoinfo deltog med to repræsentanter ved Dansk IT’s konference: "Offentlig digitalisering" i Århus Musikhus 22. til 23. marts.

”Vi blev bestemt ikke skuffede” udtaler Mads Schondel-Andersen, og fortsætter ”Konferencen har naturligvis en stor bredde, men mange af de udfordringer, som det offentlige står med i dag, har vi faktisk flere løsninger på i GIS-branchen. Vores udfordring er at få dem i tale og bidrage i dialogen og derfor er en konference som denne ideel til formålet”.

1.500 repræsentanter fra stat, kommuner, regioner og erhvervslivet mødtes for at diskutere digitaliseringen af den offentlige sektor. ”Digital Transformation, Internet of Things, Business Intelligense og Smart Cities er nogle af tidens hotteste omdrejningspunkter når det gælder offentlig digitalisering” supplerer Søren Ellegaard.

”Behovene er store og vi har så meget at byde på – det er jo netop det moderne SmartGIS er lavet til at hjælpe med. Bevares, vi kan fortsat levere systemer til registrering, opbevaring og vedligehold af alverdens registre og udstilling af alverdens data på informative tematiske kort, men moderne GIS er jo en super platform for de nævnte temaer. Vores udfordring er blot at få sat fokus på det over for potentielle samarbejdspartnere og brugere”.

Professor Pernille Kræmmergaard, Aalborg Universitet og direktør for Digitaliseringsinstituttet, deltog i en paneldebat om ”Topledelsens kompetencer og involvering i digitaliseringen” sammen med et par kommunale topchefer. Hun var desuden en af mødets bærende kræfter både i planlægningen og som sessionsleder under mødet. Vi har fået Pernille til at kigge forbi vores egen Esri brugerkonference i år og hun bidrager med både en keynote og en workshop.

Vi glæder os til at præsentere hende for jer!    

Se mere her om Esri Brugerkonferencen 2017

(Nyhed, ultimo marts 2017)

ArcGIS 10.5 = ArcGIS Enterprise

ArcGIS 10.5 = ArcGIS Enterprise
Januar: ArcGIS 10.5 er frigivet og med frigivelsen af 10.5 skifter produktet ArcGIS for Server også navn – fremover hedder det ArcGIS Enterprise.

Når du køber ArcGIS Enterprise får du nu alt hvad du behøver for at deployere dit eget Web GIS. ArcGIS Entreprise indeholder således alle følgende softwarekomponenter: ArcGIS Server, Portal for ArcGIS, ArcGIS Data Store og ArcGIS Web Adaptor.

Du kan vælge om du vil drifte en GIS-infrastruktur i dit eget miljø – men du kan også vælge at lade GIS-infrastrukturen blive hostet online i skyen via Amazon Web Services og Microsoft Azure.

Med ArcGIS Enterprise er der særligt tænkt på at gøre det nemmere at samarbejde og dele information på tværs af afdelinger. Det betyder også, at det med ArcGIS Enterprise 10.5 er blevet endnu nemmere at brede GIS ud til flere brugere i organisationen og det er blevet nemmere at arbejde med mange forskellige typer af distribuerede data.

ArcGIS Enterprise giver dig bedre analysemuligheder

  • ArcGIS GeoAnalytics Server gør det muligt at analysere spatiale ændringer over tid på en betydeligt hurtigere måde ved at bruge datakraft fra distribuerede maskiner.
  • Med ArcGIS ImageServer kan du bygge dine egne analyse og arbejdsgange til at administrere dine billed-/rasterdata – processeringen er hurtig og beregnet til at håndtere store datasæt.
  • ArcGIS GeoEvent Server giver dig mulighed for at oprette forbindelse til og bruge live data feeds fra både sensorer og enheder og feeds fra sociale medier.

Du kan læse mere om ArcGIS Enterprise hos Esri.

ArcGIS Desktop

ArcGIS Desktop refererer ikke til én bestemt applikation, ArcGIS Desktop er navnet på en suite af applikationer, der inkluderer ArcGIS Pro, ArcMap, ArcCatalog med mere.

ArcGIS Pro

ArcGIS Pro er et tidssvarende GIS, der gør det nemmere at løse dine udfordringer i forhold til at visualisere og analysere dine data, processere billeder, arbejde med data management og det er også nemmere at integrere andre datakilder og arbejde med data i ArcGIS Pro.

ArcGIS Pro 1.4 indeholder dermed mange flere værktøjer til at håndtere store mængder data og det er også blevet nemmere at dele data med resten af organisationen.

ArcMap - verdens mest brugte GIS

ArcMap 10.5 indeholder flere nye værktøjer, forbedret funktionalitet og en række toolboxes, der letter dit arbejde i forbindelse med dataanalyser, kartografi, data management, redigering, netværksanalyser, spatial statistics mm.

Du kan læse mere om ArcMap 10.5 her.
Du kan læse mere om ArcGIS Pro her


ArcGIS Online - samarbejdsplatform til kortlægning, visualisering og analyse

Med decemberrelasen er der kommet en række nyheder i ArcGIS Online. Blandt andet er der kommet mere avanceret GIS-funktionalitet, flere forbedringer i brugergrænsefladen og flere bedre måder at håndtere din konto og dele data på.

Vector Tiles er ikke længere i beta og der er nu 9 stk. Vector Tile baggrundskort baseret på data fra  kommercielle, offentlige og åbne kilder. Kartografien omfatter mørkegrå og lysegrå baggrundskort, tre variationer af vejkort, terrænkort, topografisk kort mv

Du kan læse mere om ArcGIS Online her.

(Lagt på primo marts 2017)

Apps til Kolding Kulturnat

GIS Manager Marianne Reibke Thorsen og GIS teamet i Kolding Kommune har lavet et par lækre applikationer til Kolding Kulturnat, der løber af stablen 26. august.

Begge kort er opdelt efter genrer, så man kan gå målrettet efter f.eks. musikalske oplevelser, sjove oplevelser for ungerne eller muligheder for at kridte danseskoene.

Det ene interaktive kort er primært tænkt til PC eller tablet - se det her.

Det andet er tænkt til mobilen og kan også scannes via QR-koder - du kan se det kort her.

App'en til mobilen kan lokalisere ens placering i kortet og viser lokalitet og tidspunkt for alle aktiviteter, så det er nemt at finde vej mellem aktiviteterne - og se hvilke aktiviteter, der er i nærheden.

De to kort er lavet som henholdsvis StoryMap og i WebAppBuilder.

Indsamling af data i felten

Zenocollector er resultatet af et samarbejde mellem Leica og Esri. Med Zenocollector får du et præcise fra felten data direkte ned i databasen. Du kan læse mere om Zenocollector her.

Tilmeld dig

Tilmeld dig Den Danske Esri Brugerkonference og se, hør og lær, hvordan du kommer frem til de bedste løsninger hurtigst. Kom også gerne med ideer til abstracts og workshop-temaer. Se mere her.

Hvilken app bruger du hvornår?

Som ArcGIS bruger har du adgang til en række apps, der er klar til brug.

Men hvilken bruger du til at dele kort og data med andre interessenter, hvilken bruger du til crowdsourcing og hvilken bruger du til data editering?

Esri giver dig et overblik og et par gode råd med på vejen her.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du vil vide mere.

Powel og 3-GIS med fibernetløsning

Powel Danmark annoncerer, at de har underskrevet aftale med amerikanske 3-GIS om, at være eneforhandler af den Esri-baserede fiber dokumentationsløsning for deres kunder i det danske marked.
Du kan læse hele pressemeddelelsen fra Powel her.

Ny bog om ArcGIS med eksempler og online undervisning

Esri har udgivet The ArcGIS Book.

Bogen er rettet mod to målgrupper. Dels alle de GIS professionelle, der igennem årene har været med til at løfte teknologien og brugen af GIS til det niveau vi befinder os på nu.

Den anden målgruppe er en bredere vifte af personer, der arbejder med web-teknologier, web-design, informations-arbejdere og andre, der kan have glæde af at lære mere om GIS og bruge det i deres daglige arbejde.

Bogen rummer en masse eksempler på brugen af GIS og et Online-kursus, så man efter hvert kapitel kan kaste sig over noget undervisning. Når man er færdig med bogen og har løst alle opgaverne har man fået et rigtig godt kursus i brugen af GIS med fokus på ArcGIS Online.

Du kan komme i gang med bog og opgaver her.

Crowd Payback - Få et praj i Kolding kommune

I de sidste år, hvor flere kommuner har indført "Giv et praj”-løsninger i stor stil var det udtryk for, at de kommunale budgetter var stramme.

Kommunerne bad offentligheden om hjælp til en del opgaver, som blot handlede om at være opmærksomme borgere – også kaldet Crowd Sourcing. Borgerne tog løsningerne til sig. Der blev indberettet huller i vejen, defekte bænke, bjørneklo og meget mere – stor succes for både borgere og kommuner.

Nu betaler Kolding Kommune tjenesten tilbage, med en omvendt løsning: Som borger kan man på kommunens hjemmeside oprette en agent, der fortæller dig, hvis kommunen har planer, høringer eller andre nyheder for et område, som du selv vælger – f.eks. dit lokalområde. Derefter giver kommunen borgerne et praj om de lokale nyheder, de bør være opmærksomme på.

"Få et praj"-løsningen er en fordel både for borgerne og kommunen. Kommunen sparer penge ved at kunne kommunikere direkte til de relevante og tilmeldte borgere Og borgerne får ved hjælp af denne service direkte besked, i stedet for selv at skulle holde øje med offentlige lokalplanforslag m.m. i lokale tidsskrifter. 

Du kan se løsningen på Kolding Kommunes hjemmeside www.kolding.dk

Er du blevet blevet nysgerrig, kan du kontakte projektleder Bjarne Falk på mail eller på tlf: 3996 5900.

(Nyhed, ultimo marts 2017)

Esri anerkendt som nr. 1

Esri er blevet anerkendt i en ny undersøgelse fra Forrester som den førende leverandør i kategorien Geospatial Analytics Tools and Platforms.

Forrester skriver blandt andet: “Esri is an authoritative standard for GIS and continues to innovate. Esri’s consistent and constant focus on serving the GIS market for decades has matured into a platform with some of the most extensive capabilities for capturing spatial data and the analysis, presentation, and delivery of spatial insights.”

Du kan se hele pressemeddelelsen fra Esri her.

Grønland har indgået en ELA med Geoinfo

Med Naalakkersuisut - Asiaq (Grønlands forundersøgelser) som underskriver er der indgået en 3-årig Enterprise License Agreement som dækker alle de offentlige institutioner i Grønland.

Jan Schultz Adolfssen fra Råstofdepartementet beskriver værdien af aftalen som, at med en ELA "vil institutioner her i Grønland i højere grad benytte Esri ArcGIS Desktop og Online i stedet for de nuværende GIS og CAD løsninger. Det vil muliggøre en samlet løsning for de offentlige institutioner baseret på en enkelt platform".

De offentlige institutioner i Grønland løser mange forskelligartede opgaver - ArcGIS Platformen er derfor en god løsning og Geoinfo er klar til at understøtte disse opgaver teknologisk i samarbejde med brugerne.

Geoinfo er officiel Partner på Roskilde Festival.

Vi har i samarbejde med Roskilde Festival hjulpet til med at skabe et godt overblik over festivalområdet ved hjælp af forskellige kortløsninger.

Der har i første omgang været tale om kortløsninger, der har været med til at optimere arbejdsprocesser internt for Roskilde Festival.

Harddisken fra P1 var forbi Roskilde Festival og lave et indslag om de dataspor festivaldeltagerne sætter, når de bevæger sig rundt på festivalen med deres mobiltelefoner.

Du kan finde indslaget via dette link, der fører til DR's hjemmeside.

Nyheder i ArcGIS Online

ArcGIS Online udvikler sig fortsat med ny funktionalitet og opdateringer.

Her er tre af de seneste nyheder, som vi mener har stor betydning.

  • I Web AppBuilder for ArcGIS vil en ny workflow widget gøre det muligt at kommunikere mellem forskellige widgets og derved bruge et output fra en widget som input i en anden widget.
  • I Operations DashBoard for ArcGIS vil udviklere kunne skabe nye widgets og andet funktionalitet med ArcGIS API for Javascript. 
  • Som administator vil du kunne opdatere og redigere i andres web kort, applikationer og dashboard ved at skabe en gruppe, hvor du tillader andre at opdatere indholdet delt i gruppen. Dette er brugbart i situationer hvor flere personer samarbejder omkring opdatering af fx en applikation.

Du kan se en komplet liste over det seneste nye her.

Kontakt os uforpligtende

Vi løser dine forretningsmæssige udfordringer ved hjælp af IT og geografisk viden.

Kontakt os hvis du vil vide mere.

Ring på 39 96 59 00 eller udfyld kontaktformularen.

Felter markeret med skal udfyldes

 Navn:
Organisation:
Telefon:
 Email:
Besked:

På OneEsri Bootcamp hos Esri

I uge 5 rejste fem medarbejdere fra Geoinfo til Esri for at deltage i OneESRI Bootcamp, som afholdes på områderne omkring Esri's hovedkvarter i Californien, USA. Som en del af Geoinfo's nyetablerede traineeprogram var firmaets tre trainees Paulina, Mikkel og Daniel med og fik både ny viden og oplevelser med sig hjem.

Forløbet bød blandt andet på foredrag fra Esri’s øverste ledelse, samt rig mulighed for faglig sparring og afslappet  dialog med distributører fra hele verden.

Alt i alt en første-klasses behandling fra Esri.

Overnatning skete på Ayres Hotel, hvor hver aften bød på hygge og fest sammen med de mange andre distributører.

Turen gav en god introduktion til Esri som organisation og virkede som en god indslusning i det store globale Esri-netværk.

(Lagt på februar 2017)

Søg på siden