Tekniske workshops og brugerindlæg

På brugerkonferencen vil der være en lang række tekniske sessioner og brugerindlæg, som du kan vælge imellem.

Herunder kan du læse mere om de forskellige oplæg.og der vil løbende komme flere beskrivelser til.

Se det samlede program her

Udnytter vi det fulde potentiale i vores data?

Karin Hultfeldt og Gregers Nielsen fra Geoinfo faciliterer en debat om, hvorvidt data udnyttes optimalt, og om data når ud i alle dele af den kommunale organisation.

 

Emner

  • Data ses som fremtidens råstof
  • Dataanvendelse og deling
  • Samspillet og kommunikationen mellem det offentlige og brugerne
  • Kan vi beherske og anvende potentialet i de store datamængder?
  • Hvordan kan vi – som leverandør og softwaredistributør bedst hjælpe til?

 

Onsdag den 16. maj kl. 10:30 - 12:00

Oplægsholdere: Karin Hultfeldt og Gregers Nielsen

Samskabelse med ArcGIS Online

I Ringkøbing-Skjern Kommune har vi benyttet en flok web-apps fra ArcGIS online i samarbejdsprojekter med borgerne, institutioner og museet. Vi har hurtigt, let og smidigt fået en mængde indsigter, som vi kan dele med alle.

Vi vil b.la fortælle om hvordan der er puffet blidt til skolelærere, ”Grønt hold”, frivillige fra lokalhistoriske arkiver, borgerne i Ringkøbing og faktisk har alle i kommunen med visioner for kommunens fremtid haft mulighed for at komme på banen.

Vi fortæller hvorfor vi gør som vi gør og hvad vi har fået ud af det. Og selvfølgelig viser vi smagsprøver på hvordan vi har taklet det.

Onsdag den 16. maj kl. 13:00 - 13:30

Oplægsholdere: Anne-Marie Gintberg, Jens Braae og Jakob Albæk, Ringkøbing-Skjern Kommune

ArcGIS Portal – organisationens datacenter

Hvordan får en organisation mest muligt ud af Portal og ArcGIS Enterprise? I denne præsentation ser vi på, hvordan arkitektur, rollefordeling og hensigtsmæssige arbejdsgange kan være med til at effektivisere og understøtte organisationens adgang til og anvendelse af GIS-kort og data.

Onsdag den 16. maj kl. 13:30 - 14:00

Oplægsholder: Morten Bjerrum, Geoinfo

Kom i gang med ArcGIS Hub og open data

Dette indlæg vil tage dig med en tur ind i Admin-brugerfladen på ArcGIS Hub’en. Her vil du se, hvordan man sammensætter og opbygger sin Hub. 

I oplægget vil der desuden gives indsigt i, hvordan man opsætter initiativer og websider, samt hvordan man administrerer brugerkoblingen til initiativerne igennem begivenheder og andre kontaktveje. 

Onsdag den 16. maj kl. 14:30 - 15:00

Oplægsholdere: Julie Keller, og Niklas Schierning Gregersen, Geoinfo

Opbygning af ArcGIS Portal miljø og brug af mobilt GIS

I Esbjerg Kommune bruger vi mobil-GIS til drifts- og tilsynsopgaver inden for natur og grøn drift. Det har effektiviseret en lang række arbejdsgange.

Vi fortæller om, hvordan vi har opbygget et ArcGIS-Portal miljø som kan tilgodese interne brugere og eksterne leverandører samt om krav til drift og administration af systemet.

Vores GIS-redskaber til driftsstyring er delt i tre: TIP – TAK (app-skabelon fra App Studio i ArcGIS Online) til modtagelse af borgerindberetninger og daglige driftsopgaver, BrugerGIS (et WebGIS opsat i Geocortex med specialiserede workflows til arbejdsgangsstyring) og Collector (en app fra ESRI til opdatering af data over en mobilforbindelse).

I indlægget kommer vi ind den tekniske løsning og viser praktiske eksempler på anvendelsen.

Onsdag den 16. maj kl. 15:00 - 15:30

Oplægsholdere: Niels Faddersbøll og Jens T.M. Hansen, Esbjerg Kommune

Søg på siden