Klima og forsikring

Vejret spiller en større og større rolle i antallet af skader. Derfor kræver det øget opmærksomhed – både i forhold til prissætning af kunder, risikoanalyse, forebyggelse, håndtering af skader med mere.

Der er mange måder, vi kan hjælpe dig på, når det kommer til klima og klimaskader, forebyggelse, overblik under selve hændelsen og når der efterfølgende skal ryddes op og skadesomfanget fastlægges.

Vi er bl.a. specialister i at håndtere og analysere klima- og vejrdata, opsætte og analysere oversvømmelsesscenarier og kan give dig fagligt input til, hvordan du får optimalt udbytte af informationerne i den digitale højdemodel.

Derfor kan vi bl.a. hjælpe dig med at:

 • Udpege højrisikoområder
 • Kortlægge hvor du skal sætte ind i forhold til forebyggelse
 • Kommunikere klart og tydeligt for at forbedre kundeservice i forbindelse med vejrhændelser
 • Bruge data i både 2D og 3D for at overskue konsekvenser af klimahændelser, hurtigere opgøre skader og beregne erstatninger
 • ..og meget mere.

Du kan læse mere på Esris side om forsikring og se cases, demo'er og videoer.

Ring på 3996 5900, hvis du vil vide mere.

Forsikring

Location Analytics tilføjer den geografiske dimension til dine data, analyser og arbejdsprocesser. Så kan du fx se dine oplysninger på et kort og udnytte geografien til at forbedre forretningsprocesser og få overblik indenfor fx risikovurdering, skadesbehandling, klimahændelser og kundefastholdelse.

Location Analytics giver dig ny indsigt med brugbare analyser, effektive redskaber og en platform, der har fokus på at dele resultater på tværs af organisationen – uanset om du foretrækker at arbejde via computeren, mobil, tablet, ”i skyen” eller på lokale servere.

Mere end 80 procent af data har en geografisk reference. Derfor giver det god mening at få styr på hvor. Det enorme informationsgrundlag fra geodata, giver dig samtidig mulighed for bedre at kunne forstå hvorfor, hvem, hvad og hvordan.

 

Du kan se vores webinar med fokus på forsikringsselskaber ved at følge dette link.

Webinaret sætter fokus på hvordan du bedst anvender de frie grunddata og kombinerer dem med egne data og data fra Danmarks Statistik.

Risikovurdering

Med de rette værktøjer til at analysere risiko og udarbejde risikoprofiler, kan du gå ned i den mindste detalje og samtidig være sikret det store overblik. Du råder over enorme mængder af data og med vores teknologi kan du kombinere det enorme informationspotentiale og udregne en værdi for risiko baseret på mange forskellige data fra forskellige kilder.

Du kan også:

 • Kombinere dine data om kunder og aktiviteter med de geografiske informationer du har om aktiver, infrastruktur, transport og miljø.
 • Få live data eller fx satellitdata, så du allerede på kontoret har et redskab til at vurdere skadesanmeldelser.
 • Se punkter på et kort; det kan være kunder, mæglere, udbredelsen af bestemte forsikringsprodukter med videre
 • Se hvor noget oftest forekommer; det kan indbrud, oversvømmelser, stormskader med mere

 

Svarene får du på diagrammer, i grafer og kort, der giver dig et grundigt overblik og de er nemme at dele på web, desktop, mobil og tablets.

Du kan læse mere på Esris side om forsikring og se cases, demo'er og videoer.

Ring på 3996 5900, hvis du vil vide mere.

Mange veje til Location Analytics

Location Analytics er en analytisk metode, der kombinerer de geografiske data om aktiver, infrastruktur, transport og miljø med forsikringsselskabets data om kunder og aktiviteter. Location Analytics strækker sig fra at se punkter på et kort, til at identificere mønstre eller mere avancerede analyser såsom hot spots.

Mikrotarifering og prisdifferentiering

De fleste forsikringsselskaber anvender allerede geografien i større eller mindre grad. Det er fx svært at fastsætte den overordnede risiko ved en ny kunde uden at inddrage kundens postnummer i betragtningen. Men en eksakt risikovurdering kan være langt mere detaljeret end et helt postnummer.

Hvis det fx har betydning for din forsikringsløsning om kunden bor på toppen eller i bunden af bakken, om de er nabo til S-togsstationen eller om du allerede har de fleste husstande i oplandet som kunder, kan du også benytte vores analyseredskaber til mikrotarifering og derigennem prisdifferentiere og prisfastsætte på baggrund af et utal af parametre.

Geoinfo har i mange år samarbejdet med Danmarks Statistik og er en af de førende danske leverandører af analyser på Kvadratnettet. Kvadratnettet er en inddeling af Danmark i 100 x100 meter celler, som du selv fylder med relevante data. Fordelen ved Kvadratnettet er at det ikke ændrer sig over tid, som fx kommune- og regionsgrænser kan gøre. Kvadratnettet gør det muligt at kombinere og regne i geodata på tværs af celler, af de områder, du definerer.

Du kan læse mere på Esris side om forsikring og se cases, demo'er og videoer.

Ring på 3996 5900, hvis du vil vide mere.

Skadesbehandling

Processen fra kunden kontakter dig og til du har afgjort rigtigheden af anmeldelsen og udbetalt erstatning, er af afgørende betydning for hvor tilfredse dine kunder er. Med vores geografiske redskaber til skadesbehandling og skadeshåndtering, er du understøttet hele vejen.

Du kan fx:

Understøtte at kundeservice bliver mere proaktiv

Effektivt tildele og understøtte ressourcer i marken – før, under og efter en hændelse eller skadesanmeldelse

Få mere præcise redskaber til at opdage og afbøde svindel gennem visualisering.

Du kan læse mere på Esris side om forsikring og se cases, demo'er og videoer.

Ring på 3996 5900, hvis du vil vide mere.

Kontakt os uforpligtende

Vi løser dine forretningsmæssige udfordringer ved hjælp af IT og geografisk viden.

Kontakt os hvis du vil vide mere.

Ring på 39 96 59 00 eller udfyld kontaktformularen.

Hvad kendetegner områder med mange tyverier?

Hvilken befolkningssammensætning er der i områder med en høj andel af cykeltyverier? I det interaktive kort ser du en simpel analyse af egen skadedata sammenstillet med demografiske data.

Klik på de enkelte kommuner for at se nærmere på antallet af cykeltyverier og hold det op mod alder –og indkomstfordelingen i graferne i pop up vinduet, for at se hvad der kendetegner områder med mange cykeltyverier. Prøv også at klikke på den lille pil nederst i midten af applikationen. Her kan du se nærmere på data for alle kommuner. Vær opmærksom på, at listen enten kan filtreres ud fra kortudsnittet eller vises for hele landet.

Forretningsværdien der opnås:
•    Visuelt overblik over en konkret forsikringssag
•    Optimeret risikovurdering.

Datakilde: Danmarks Statistik.

Kundefastholdelse og bedre kundeservice

Hvad ville det betyde for dig, hvis du kendte dine kunder bedre, så du kunne reducere antallet af skader, forbedre servicen og øge kundefastholdelsen? Med de rette værktøjer til kundehåndtering kan du hurtigt prisfastsætte risikoen ved nye kunder, få overblik over din nuværende kundeportefølje og afklare hvor du måske med fordel kan tilbyde nye produkter for at servicere kunderne bedre. Vores værktøjer stammer fra geografien. Geografien er grundlæggende i forhold til håndtering af kunder og kundeindsigt. Først og fremmest fordi vi med vores geografiske analyseredskaber kan give dig indsigt i hvem dine kunder er, hvor de bor, hvilke forsikringsydelser de har (eller kunne have behov for), hvordan din kundeportefølje er sammensat og hvor udsat du er i forhold til fx klimahændelser som oversvømmelser og storme. Men kundeservice er mange ting.

Det er fx også:

 • At kunne give et præcist tidsvindue for, hvornår skadesservice kigger forbi for at vurdere en skade (også selvom du eventuelt benytter en ekstern part til denne opgave)
 • At kunne evaluere og dokumentere en skade på stedet, uanset om aktuaren eller skadesbehandleren er online eller offline
 • At kunne afgive forsikringstilbud på få minutter via telefon eller online, baseret på en præcis risikovurdering
 • Som kunde at få tilbudt den rette sammensætning af forsikringsydelser eller -produkter baseret på ens personlige profil og behov.

Du kan læse mere på Esris side om forsikring og se cases, demo'er og videoer.

Ring på 3996 5900, hvis du vil vide mere.

Felter markeret med skal udfyldes

 Navn:
Organisation:
Telefon:
 Email:
Besked:

Søg på siden