Infrastruktur

Optimeret forvaltning af infrastruktur og bedre driftsoverblik

Banedanmark råder over store mængder infrastruktur og værdier spredt ud i landet. Mængden af anlægsaktiver og den store geografiske spredning gør virksomheden til en af landets største og mest komplekse infrastrukturforvaltere.

Det kræver et godt overblik at drifte, vedligeholde og forny infrastrukturen.

Geoinfo har opgraderet Banedanmarks GIS platform. Der er bl.a. skabt tættere integration til SAP-PM og andre virksomhedssystemer, det er blevet nemmere at lave analyser og fundamentet for en komplet kortlægning af infrastrukturen er lagt.

"Vi har fået mange nye muligheder, ikke bare for bedre visning af vores aktiver, men også for at kunne lave en række værdifulde analyser internt i organisationen," fortæller Mogens B. Andersen, Banedanmark.

Kan spare på drift, vedligehold og fornyelse

Banedanmark har bl.a. lavet en analyse, der viser, at 30 % af sidesporene kan lukkes og dermed størstedelen af de relaterede udgifter til drift og vedligeholdelse for disse. Sidespor er opstillingsspor, rangerspor og forbindelser til eksterne spor.

Informationer kan deles på tværs

Med hele infrastrukturen kortlagt, kan Banedamark nu selv udvikle flere applikationer, så en bredere kreds af mennesker kan benytte GIS funktionalitet. Det er også blevet muligt at vise luftfotos som baggrund for GIS data og der arbejdes med højdemodeller og 3D data.

Få mere at vide om

vores løsninger til infrastruktur og bedre udnyttelse af data

Integrationer mellem GIS og virksomhedssystemer

GIS i 3D

Analyser du kan lave i ArcGIS

Søg på siden