Kontakt

Vil du vide mere om hvordan din kommune kan arbejde smartere med ArcGIS, se mere om ArcGIS Hub her...

 

Du er velkommen til at kontakte Karin Hulfeldt på telefon 24 28 39 72, eller Gregers Nielsen på 24 28 39 74.

Vi samarbejder allerede med halvdelen af landets kommuner

Bedre borgerservice og effektiv digitalisering med geodata

Udnytter du de enorme mængder digitale data, din kommune har adgang til, til at skabe bedre borgerservice og effektive digitale løsninger? Vidste du, at mere end 80 % af de data en kommune traditionelt råder over, er knyttet til et sted og dermed kan bruges til at:

 • Skabe overblik og give bedre ledelsesinformation
 • Udforme digitale løsninger, der sikrer dokumentationen, forenkler arbejdsgange og inddrager borgerne
 • Lave smidige mobile løsninger, der sikrer kvaliteten og bedre drift, når opgaver løses ude af kontoret
 • Reducere antallet af kørte kilometer i forbindelse med hjemmepleje, skolebuskørsel, vedligeholdsopgaver mv.
 • Få overblik over de kommunale ejendomme, indvendige og udvendige udnyttelsesgrader med mere.

SKI leverandør og GIS ekspert i digitaliseringsløsninger

Geoinfo er SKI leverandør og har leveret løsninger til de danske kommuner i mere end 20 år. I dag benytter omkring 50 kommuner vores teknologi, ArcGIS. Teknologien er skalerbar. Det vil sige, at du kan bruge ArcGIS på alt fra apps via smartphone og tablets, til desktop- og serverløsninger.

De fleste vælger dog efterhånden vores kortvisualiserings webløsning, hvor apps, data, services og infrastruktur er ’i skyen’, så du hverken skal installere, downloade eller klargøre noget.

Webløsningen giver dig – og resten af kommunen – mulighed for at bruge en række skabeloner til at lave kort, nemt finde danske og udenlandske data klar til brug og hente apps og services, du kan bruge internt eller til borgerinddragelse.

Prøv ArcGIS Online som webløsning gratis i dag.

Fra Teknik-området til resten af kommunen

Mange betragter et GIS system som et fagsystem, der bruges i Teknik og Miljø. Men fordelene ved GIS kan komme kommunen til gode på tværs af forvaltninger. Det kan gøres meget nemt ved at bruge færdige templates og Apps, som hjælper dig til at lave løsninger, så du eller andre kan:

 

 • Indsamle, registrere og håndtere digitale geografiske data
 • Lave analyser og skabe overblik
 • Understøtte kommunikationen internt – Apps og mobile løsninger sikrer bl.a. nem udveksling af information mellem administrativt personale på kontoret og personer med udføreropgaver ’i marken’. Opgavehåndtering i marken understøttes effektivt og sikrer samtidig kvaliteten.
 • Understøtte kommunikationen eksternt – kort og kortvisualiseringer er en intuitiv og brugervenlig måde at kommunikere med borgere, ledelse, andre forvaltninger og politikere på.

Vi har mange eksempler på, hvordan du kan udnytte geografien på social- og sundhedsområdet, ældreplejen, kultur- og fritid, teknik og miljø, bygninger og ejendomme med mere.

Overblik og ledelsesinformation via geografiske analyser

Den kommunale hverdag kan hurtigt ændre sig og der stilles løbende flere og flere krav om effektivisering og optimering. Derfor har du brug for nem adgang til information, der er pålidelig og opdateret.

Før i tiden kom de fleste informationer fra ArcGIS og videre ud i kommunen typisk fra GIS-afdelingen. I dag betyder webløsningen ArcGIS Online, at data altid er rådighed for alle niveauer af organisationen – relevant og målrettet enten i form af rå data (der kan bruges fx i regneark), intuitive webkort og apps eller brugervenlige dashboards.

De samme data kan bruges på tværs af kommunen og danner grundlaget for visuelle geografiske analyser, der fx viser:

 • Punkter på et kort (adresser, borgere, bygninger mv.)
 • Mønstre og tendenser
 • Hot spot analyser, der viser tæthed (hvor der er mange af en slags) eller andre mere avancerede analyser
 • GIS analyser kan give kommunen svar

Det kan give svar på bl.a.:

 • Følger kommunens tilbud med de demografiske forandringer?
 • Forekommer socialt bedrageri hyppigere i nogle områder end andre?
 • Hvad kendetegner disse områder? Hvordan kan du optimere ruterne for hjemmebesøg, spare tid, kilometer og mindske CO2-udledning?
 • Hvordan udnytter du den kommunale bygningsmasse? Hvad er den indvendige og udvendige udnyttelsesgrad?

Integration til andre systemer

Med ArcGIS kan du kombinere geografiske data om aktiver, infrastruktur, transport og miljø med kommunens data om drift, borgere og kerneaktiviteter – og du behøver ikke forlade dit vante it-system for at få glæde af geografien.

Hvis du foretrækker at arbejde i Excel eller PowerPoint kan du lave dine webkort og analyser direkte i disse programmer blot ved at trykke på en enkelt knap. Bruger du forretningssystemer som enterprise ressource planning (ERP), business intelligence (BI), customer relationship management (CRM) og enterprise asset management (EAM), kan ArcGIS også integreres med disse, så du kan høste fordelen af de geografiske data – uden at ændre meget på dine kendte arbejdsgange.

Digitale løsninger, der sikrer dokumentationen, forenkler arbejdsgange og inddrager borgerne

Vores mobile løsninger sikrer er driftssikre og sørger for en god kvalitet i opgaveløsningen, når opgaver løses ude af kontoret

Med en mobil løsning bliver kommunens viden mobil, så medarbejdere med arbejdsopgaver i marken altid kan være operationelle. Ved at anvende en stabil og fleksibel webteknologi kan kommunen på ganske kort tid gå i luften med en mobil løsning, der:

 

 • Effektiviserer arbejdsprocesser og reducerer antallet af arbejdsgange
 • Integrerer kvalitetssikring og giver et bedre datagrundlag til videre planlægning og budget
 • Skaber større sammenhængskraft i organisationen og forbedrer kommunikationen mellem udførende medarbejdere ’i marken’ og administrativt personale

Den mobile løsning vi udviklede i samarbejde med Esbjerg Kommune hedder BrugerGIS og vandt KTC’s Innovationspris i 2013.

Fordele ved Informi GIS’ mobile løsninger:

 • Bedre borgerservice for mindre arbejde
 • Kortere sagsgange
 • Borgerindberetninger
 • Meget kort tilbagebetalingstid
 • Minimal oplæring da det er nemt at bruge

Reducér antallet af kørte kilometer

Hvad enten du er i hjemmeplejen og skal planlægge dagens besøg, overskue transporter til og fra fx sygehuset eller sørge for at skolebusserne altid tager den korteste vej, er der typisk penge at spare – og mulighed for væsentligt at sænke CO2-udledningen.

Geoinfo har mange års erfaring indenfor ruteoptimering og ruteberegning med et geografisk informations system. For de fleste af vores kunder, har vores kørselsforslag og analyser sparet dem for op mod 25 % i kørte kilometer.

Fordele ved ruteoptimering for kommunen:

 • Spar op mod 25 % i antallet af kørte kilometer
 • Mulighed for at reducere i antal køretøjer og stadig nå rundt til alle
 • Reducer brændstofforbrug og CO2-udledning
 • Bedre borgerservice med mulighed for at give meget præcise tidsvinduer for besøg

Overblik over kommunale ejendomme

Som ansat i den forvaltning, der har hovedansvaret for kommunens bygninger og ejendomme er din hverdag travl og kompleks. Din afdeling varetager mange forskellige opgaver – lige fra inspektioner og håndtering af bygningssyn til rådgivning af det politiske niveau samt indsamling af data til analyser, rapportering, planlægning og næste års budget.

De senere år er der kommet stor politisk bevågenhed på kommunernes bygningsmasse og ikke mindst facilities management som en metode til at håndtere processer omkring bygninger og bygningsdrift, der spænder fra:

 • Analyser af arealforbrug (space management)
 • Overblik over bygningsmassen, udvendig og indvendig udnyttelsesgrad
 • Håndtering af vedligeholdsopgaver, hvad enten disse udføres af interne eller eksterne parter
 • Overblik over bygningsmassen ud fra klima- og miljøhensyn
 • Overblik over bygningsmasse i forhold til klimatilpasning, oversvømmelsesrisiko, forurening mv.

Effektiv facilities management og god bygningsdrift kan spare kommunerne mange millioner på bundlinjen - uden at forringe borgerservice.

Vores unikke tilgang til facilities management består i at kombinere geografi med facilities management – og når alt kommer til alt, hvad er så vigtigere for en bygning end dens arealer, adresse og omgivelser?

Ring til os på 3996 5900, hvis du vil vide mere.

Eksempel på god borgerkommunikation:

Spisesteder i Ringsted

Geoinfo samarbejder med halvdelen af de danske kommuner.

Søg på siden