Rådgivende virksomheder

En lang række store private og offentlige organisationer bruger i dag allerede GIS fra Esri. Blandt andet Banedanmark, Movia, Titsam, halvdelen af de danske kommuner, rigtig mange forsyningsvirksomheder og statslige organisationer.

Når man som rådgiver skal ind og hjælpe de virksomheder i forbindelse med projekter, vil der ofte være behov for at analysere og dele store mængder af data både før, under og efter et projekt er afsluttet.

Allerede inden et projekt, har der ofte været undersøgelser i gang, for at finde det helt rigtige sted til projektet og undersøge relevante forhold. Og når beslutningen er taget, begynder et ofte længerevarende konstruktionsarbejde, hvor det er vigtigt, at opdateret viden om projektet hele tiden er tilgængelig for relevante interessenter – hvad enten det er de ingeniører og håndværkere, der hjælper til i byggefasen, eller det er miljøorganisationer, borgere og politikere, der alle kan have en interesse i forskellige dele af projektet.

Når anlægsprojektet er blevet indviet overgår det til en driftsfase, hvor det vil være en fordel, hvis relevante data kan følge med det skiftende ansvar.

I drifts- og vedligeholdelsesfasen er det vigtigt med et godt overblik over de værdier man har investeret i og viden om, hvordan man får mest vedligeholdelse for pengene.

Alt dette sikrer man sig på optimal vis, hvis man har et GIS system.

Fordelene ved Esri software er blandt andet:

  • Man er sikret en standardiseret adgangskontrol, der gør det nemt at sørge for at de rette personer får adgang til de rette data.
  • Platformen bygger på den forudsætning, at du skal kunne komme hurtigt i gang og dine løsninger skal være hurtige at sætte op og bruge. Derfor er der udviklet en lang række Apps og templates, så du kan konfigurere de nødvendige løsninger og ikke behøver at kode.
  • Med standardsoftware og mange templates og Apps, bliver platformen økonomisk attraktiv, da du får kort Time To Market på dine løsninger. Total Cost of Ownership er lavere end andre produkter - særligt open source. Det er også nemmere at holde løsninger vedlige og opdatere efter behov, da der som regel vil være tale om standardløsninger, der kan vedligeholdes og opdateres samlet.

Du kan læse mere hos Esri og se cases, demo'er og videoer.

Ring på 3996 5900, hvis du vil vide mere.

Søg på siden