Se webinar om data fra droner

Dette webinar viser hvordan du får det bedste overblik med data fra droner i beredskabssituationer.

Varighed 50 minutter. Se det her.

Safe Comunities og geografiske informationer

Nationale sikkerhedsorganisationer, Forsvaret og beredskabsmyndigheder står overfor udfordringer og trusler, som er mere komplekse og uforudsigelige end nogensinde før.

Traditionelle trusler består, men nye trusler skabt af ekstreme hændelser, skaber en virkelighed, hvor prioriteter og opgaver hurtigt kan ændre sig.

Kriser skal håndteres på tværs af myndigheder og kan overskride kommunegrænser, regionsgrænser og landegrænser - og grænsen mellem land og hav. De traditionelle arbejdsgange og metoder, som organisationer har brugt i mange år, er ikke længere tilstrækkelige til at sikre vores samfund og borgere.

Safe Communities sikrer, ved hjælp af data, viden, overblik og samarbejde, at samfundet kan forebygge krisesituationer, så de ikke opstår.

ArcGIS platformen giver myndigheder og aktører værktøjerne til at beskytte samfundet og borgerne.
Myndigheder og organisationer kan, på tværs af ansvarsområder og opgaver, samarbejde og dele information på en fælles og tilgængelig platform, hvor data bliver til viden og information.

Både forebyggelse og operation

ArcGIS skaber en fælles platform i organisationerne, uanset opgave eller ansvarsområde, hvor trusler kan identificeres, kritisk infrastruktur sikres og samfund og borgere beskyttes.

Vi giver samarbejdet optimale betingelser mellem de forskellige aktører i beredskabet på strategisk, operationelt og taktiske niveau.

Se hvordan Port of Long Beach har forberedt sig på krisesituationer

Safe Communities - one platform, many missions

Krisesituationer skal håndteres på tværs af myndigheder og kan overskride kommunegrænser, regionsgrænser og landegrænser - og grænsen mellem land og hav.

I første omgang handler Safe Communities om ved hjælp af data, viden og overblik at kunne forebygge krisesituationer, så de ikke opstår.

Og skulle der opstå en krisesituation, skal alle aktører kunne handle på tværs af grænser, geografiske grænser og organisatoriske grænser.

I et Safe Community kan beredskabsaktører se samme situationsbillede på lokalt, regionalt eller nationalt plan.

Esri's produkter er brugervenlige og kan anvendes i stab på Kommandostationen og hos de involverede vagtcentraler og kan således fungere på strategisk, operationelt og taktisk niveau. Det centrale er, at indsatser i krisesituationer bliver bedre, når viden er tilgængelig for alle parter og viden kan blive delt mellem alle involverede enheder.

Dermed får alle aktører ét fælles synkroniseret situationsbillede uanset hvor de befinder sig og hvilken opgave de har. Samtidig er det vigtigt, at løsningen er simpel at anvende, da man i beredskabssituationer arbejder under stort pres og derfor aldrig må være i tvivl om, hvordan et hjælpeværktøj fungerer.

Søg på siden