Ikke mere dobbeltregistrering

Få det driftsmæssige overblik af ledningsnettet – uden at fremstille skematikken særskilt.

I byområder kan forsyningsselskabers ledninger ligge meget tæt. Det kan gøre det svært at se, om et kabel er forbundet i et kabelskab, om det passerer skabet eller hvor mange kabler - og hvilke - der ligger i en given trace.

Med ArcGIS Schematics får du skematiske visninger af forsyningsnettet. Det giver bedre overblik i situationer, hvor sammenhænge – frem for nøjagtig placering – er væsentlig.

Du kan bl.a. sprede tætliggende kabler ud, så de kan 'følges med en finger' og optegne skabe/stationer/brønde mv. ud fra det punkt, de er forsynet fra – uden hensyntagen til den faktiske placering m.m.

Ingen dobbeltregistrering

Nettet registreres kun én gang – geografisk korrekt med netværk, koblinger osv. På baggrund af disse data kan ArcGIS Schematics generere den ønskede skematik.

Med ArcGIS Schematics kan du:

  • Automatisk generere skematik ud fra allerede registrerede ledningsdata
  • Vise hvordan netværk er forbundet
  • Udføre kvalitetskontrol af netværksdata
  • Understøtte optimering af netværksdesign og -analyse
  • Dynamisk interagere med GIS via et skematisk overblik
  • Generere flowcharts.

ArcGIS Schematics er et standardprodukt, baseret på den markedsledende ArcGIS teknologi.

Brochure

Relevante kursusforløb

Dokumentation af bredbånd

Lær mere om visualisering, registrering, modellering mv. Læs mere her

 

 

Registrering af elnet

Lær mere om dataredigering, optimering af arbejdsgange, skematik mv. Læs mere her

Til toppen

Søg på siden