Få mere ud af dine data

Lav komplekse rumlige rasterbaserede analyser og modeller.

Du kan fx bruge ArcGIS Spatial Analyst til at finde den bedste placering til en vindmøllepark i forhold til mange faktorer som vindforhold, nærhed til beboelse, fredningsinteresser mv.

ArcGIS Spatial Analyst bruges af både private og offentlige organisationer. Det kan være rådgivende ingeniører, der skal optimere ruteføringen af en ny vej eller kommunale sagsbehandlere, der skal undersøge om en byggetilladelse konflikter med bestående forhold.

Med ArcGIS Spatial Analyst kan du:

  • Udpege oversvømmelsestruede områder – høj præcision med laserskannede terrænmodeller (DTM)
  • Planlægge en ny omfartsvej og samtidig beregne omkostningerne ved linjeføringen
  • Udføre integrerede raster/vektor analyser – fx beregne vejens hældning til brug for vintersaltning
  • Beregne risiko for jorderosion – fx arealer med 6-12 % og > 12 % hældning
  • Udføre statistiske analyser på kommunalt, regionalt og statsligt niveau
  • Kvantificere forandringer – hvilke arealer har ændret sig og hvor meget?
  • Forudsige hvor god høsten bliver for forskellige afgrøder
  • Modellere kriminelle mønstre.

 

Informi GIS udbyder standardkurser i dette produkt:

Læs mere om kurset Creating and Analyzing Surfaces using Spatial Analyst.

Eksempler på analyser med Spatial Analyst

Søg på siden