Geografisk viden og analyser er en uundværlig del af mange brancher

Se de nyeste projekter på Esri Labs

Esri har et Lab, som konstant afsøger muligheder indenfor teknologien. Der lægges løbende nye projekter op, så det er en god idé at besøge Esri Labs med jævne mellemrum. Husk, at der udelukkende vises prototyper. 

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du vil høre mere om nogle af prototyperne.

Esri’s SDK indeholder en lang række funktionaliteter. Faktisk er der så meget, at vi aldrig vil kunne komme rundt om det hele. Men en funktion, som er meget oppe i tiden, er Augmented Reality. Kort fortalt, kan du se dine data igennem telefonens kamera. Lidt ligesom Pokemon GO.

For at gøre opmærksom på denne teknologi, har Esri lavet en applikation i deres Lab som gør det muligt let at se dine data i Augmented Reality. Applikationen hedder AU Geo og du kan let sætte den op ved at følge denne vejledning.

Kontakt os, hvis du vil høre mere.

Vi løser dine forretningsmæssige udfordringer ved hjælp af IT og geografisk viden.

Fællesnævneren for vores løsninger er, at de effektiviserer arbejdsprocesser og gør det muligt at tage bedre beslutninger ved hjælp af geografiske analyser og den viden det giver.

Vi tilbyder:

 • Licenser
 • Projekter
 • Systemudvikling
 • Konsulentydelser
 • Service og Support
 • GIS og data strategi udvikling
 • Kurser og kompetenceudvikling

Officiel Esri distributør i Danmark

Vi er officiel distributør af verdens mest udbredte platform til behandling af geografiske data, ArcGIS fra Esri. 

Vi leverer licenser og adgang til ArcGIS software og sørger for, at du kommer godt i gang. Licenser og adgang kan være til:

 • Desktop
 • Server
 • Mobile løsninger
 • Online løsninger

Se mere om ArcGIS her.

Projekter

Vi fokuserer på kvalitet og fremdrift i vores projektleverancer.

Projekterne bliver gennemført af kompetente konsulenter og bliver styret af erfarne projektledere.

Alle projekter bliver ført igennem fra start til slut ved hjælp af anerkendte metoder, der sikrer dig en effektiv leverance med fokus på at nå de resultater vi har aftalt.

Vi fokuserer på i fællesskab med dig, at prioritere opgaverne, at kvalitetskontrollere alle leverancer og at håndtere eventuelle ændringer på en smidig måde, så resultaterne fuldt ud lever op til dine behov.

Vi samarbejder tæt med dig som kunde gennem hele projektet, så vi sammen sikrer os den bedste løsning.

Systemudvikling

Vores konsulenter har tæt kontakt til dig som kunde og udfører en bred vifte af opgaver. Det er alt fra konfigurering og tilpasning af vores standardsoftware, så det matcher dine behov til store komplekse projekter med integrationer til 3. parts software og specialtilrettede løsninger.

Vi arbejder altid meget tæt sammen med vores kunder i behovs- og analysefasen. Og undervejs i projektet arbejder vi efter scrum principper, så vi sikrer fremdrift og sikrer os, at det udførte arbejde altid svarer nøje til det, du har behov og i den rækkefølge du har behov for.

En stor del af vores projekter drejer sig om integration til 3. parts software og systemer, opsætning af kortvisnings- og analysetjenester og skræddersyede løsninger med udgangspunkt i web applikationer og mobile løsninger.

Vores udviklere har mange års erfaring og er certificerede i udvikling på Microsoft .Net-platformen og udvikling af JavaScript- og HTML-baserede webapplikationer. 

Konsulentydelser

Vi leverer leverer en række forskellige konsulentydelser. Det vigtigste er, at vores ydelser nøje svarer til dine forventninger og at vi når de mål, du har sat op.

Vores konsulentafdeling har har mange års erfaring i at styre projekter sikket i mål og de har kompetencer, der sikrer at produkter og løsninger passer sammen på den bedste måde.

Vi hjælper dig og din organisation med

 • at komme godt i gang med at bruge de produkter og løsninger I har investeret i.
 • at løse specifikke problemer og forbedre arbejdsprocesser.
 • øge kapaciteten i en periode, hvis I har behov for yderligere hoveder og hænder.
 • arbejde proaktivt med GIS i organisationen og skabe fremtidssikrede løsninger.
 • Overføre kompetencer til medarbejderne i din organisation.
 • Opstille Best Practice for brug af produkter, løsninger og data.

Service og Support

Vores store team af højt kvalificerede specialister betyder, at vi kan tilbyde service, support og driftsstøtte med aftaler, som passer til både små og store virksomheder og organisationer:

 • Service- og supportaftale
 • System- og driftserviceaftale
 • Applikationserviceaftale
 • Specialaftaler

Du kan se mere om vores Service- og supportafdeling her.

GIS og data strategiudvikling

Vi hjælper en række af de største organisationer og virksomheder i Danmark med at bruge GIS til at tage de rigtige beslutninger. Vi hjælper også til med at effektivisere arbejdsprocesser.

En vigtig del af det arbejde består i at udvikle en strategi for, hvordan GIS bedst bliver brugt og at hjælpe til med at opbygge en fleksibel og fremadrettet arkitektur, som hjælper til med effektiviseringer og skaber bedre arbejdsprocesser.

GIS har udviklet sig fra at være et specialsystem med få brugere til at være en platform til behandling af data, som har relevans på tværs af organisationen. GIS er relevant hvis du ønsker at understøtte og forbedre forretningsprocesser og andre af organisationens fagsystemer, fordi GIS kan noget, som andre IT systemer ikke kan. 

GIS kan visualisere data, tage hensyn til den geografiske dimension og sammenstille forskellige typer af data på en helt unik måde.

Vi hjælper gerne dig med at identificere, hvor i din organisation GIS kan give dig værdi og vi hjælper med at udforme en sikker og stabil arkitektur, der er fleksibel nok til også at kunne rumme de udfordringer og ændringer, som fremtiden byder på.

Kurser og kompetenceudvikling

IT anvendes til at opnå øget effektivitet. Forudsætningen for at skabe resultater er, at brugerne har de nødvendige faglige kompetencer.

Derfor er målrettet uddannelse af brugerne af stor værdi – både for dig som medarbejder og for din virksomhed.

Vi tilbyder:

 •     Standardkurser
 •     Skræddersyede workshops
 •     Sidemandsoplæring

Vi råder over medarbejdere, som er specielt uddannede med henblik på at træne brugerne i at udnytte de programmer, som vi leverer. Vore medarbejdere gennemgår løbende specialisttræning og anvender et gennemprøvet uddannelsesmateriale.

Som deltager i kursusforløb på vores standardkurser får du efter endt kursus udleveret et kursusbevis.

Vi udbyder løbende et omfattende program af åbne kurser på vores kursuscenter i Charlottenlund.

Informi GIS kan desuden medvirke i virksomhedskurser og workshops samt skræddersy kurser efter dit/jeres behov.

Skræddersyede kurser for Jeres virksomhed

- Hos jer eller os

Informi GIS har god erfaring med at afholde både vores egne standardkurser og skræddersyede specialkurser som lukkede kurser for en enkelt virksomhed.

På de skræddersyede kurser produceres kursusmaterialet specielt til at opfylde jeres specifikke behov. Det anvendte datagrundlag kan ligeledes være udvalgt af dig/jer.

Sidemandsoplæring

Sidemandsoplæring er en effektiv måde at lære på. Undervisningen foregår hos dig og de data og processer der arbejdes med kan være de data og processer, som du arbejder med til dagligt.

Søg på siden