En dimension mere at arbejde i

Med realistiske 3D visualiseringer og animationer får du en dimension mere at arbejde i og helt nye måder at visualisere og analysere data på.

Det kan fx give dig et forspring i forhold til at handle proaktivt mod oversvømmelser, ved placering af vindmøller eller når du skal inddrage borgerne i byudviklingen.

3D kort og animationer er også et stærkt kommunikationsmiddel med borgere og kunder, hvis der skal ske ændringer i bybilledet eller det åbne land. Du kan nemt vise eller undersøge, hvordan et nyt byggeri vil præge omgivelser og hurtigt se om fx lokalplaner overholdes.

Med ArcGIS 3D Analyst kan du bl.a.:

 • Vise dine GIS data i 3D
 • Bruge fx ortofotos, terrændata i 2D eller 3D og laserscannede højdedata
 • Lave animationer til afspilning i fx Windows Media player
 • Analysere 3D data for areal, volumen, sigtelinjer, synsfelt og terrænegenskaber
 • Navigere gennem multiresolution terrændata med glidende overgang
 • Foretage rumlige analyser i to eller tre dimensioner
 • Bruge 3D-modeller og symboler, der er mere virkelighedstro
 • Lave 3D-animationer og eksportere dine visualiseringer til video
 • Analysere udbredelsen af forurening i atmosfæren, ved jordens overflade og under jordens overflade
 • Interpolere punktdata til flader
 • Vise CAD- og KML-data (Google 3D-objekter)
 • Lave realistiske perspektiviske billeder
 • Designe flotte bymodeller mv.

Til toppen 

Søg på siden