Vi kortlægger hele landet i 3D

Geoinfo er i øjeblikket i gang med at kortlægge hele landet i 3D. Det betyder, at du kan se en model af din by eller kommune efterhånden som vi får lagt data ind fra Den Danske Højdemodel.

Vi har allerede kortlagt halvdelen af Danmark i vores 3D model.

Kontakt os hvis du vil vide mere.

Med 3D visualiseringer kan du:

  • få et realistisk billede af projektet/byggeriet
  • skabe æstetiske visualiseringer af dit projekt, der kan give interessenter et realistisk billede
  • konkretisere dit projekt
  • få overblik over byggeriet fra alle vinkler
  • illustrere alle detaljer
  • Inddrage borgere og andre interessenter tidligt i processen og få deres kommentarer.

Nu får du nemmere ved at byplanlægge med 3D visualiseringsmodeller

Vi tilbyder dig en unik 3D model som kan:

Visualisere nye projekters relation til det omkringliggende miljø og hjælpe med at du kan træffe de bedst mulige beslutninger i en tidlig fase af planlægningen.

Give dig mulighed for at sammenligne flere bygningsforslag fra alle vinkler, så du kan se, hvordan de passer ind i den overordnede vision for fremtiden.

Sikre dig, at du allerede i første fase af et projekt kan lave estimater omkring kvadratmeter, ressourceforbrug og en overslagspris.

Vise dig, hvor de foreslåede nye bygninger kaster skygger ind over den eksisterende bydel.

Vise dig, hvordan vinden bevæger sig omkring bygningerne.

Dermed undgår du dyre fejltagelser tidligt i projektfasen.

Du kan altid vise din 3D model online til alle de interessenter, der er i projektet, så de kan komme med deres input.

Vi kan importere allerede udførte 3D modeller og samle dem i et geografisk 3D miljø.

Felter markeret med skal udfyldes

 Navn:
Organisation:
Telefon:
 Email:
Besked:

Du kan se eksempler på 3D byplanlægning og prøve CityEngine her.

Kontakt os hvis du vil vide mere, vi har ekspertisen til at hjælpe dig sikkert i mål med dine projekter.

Søg på siden