Gør mere med ArcGIS Server - Kickstart brugen af services på web- og mobilplatforme med Geocortex

Geocortex er målrettet eksisterende ArcGIS Server administratorer og -brugere, der ønsker at udbrede anvendelsen af ArcGIS Server via målrettede applikationer.

Geocortex understøtter samtlige webapplikationsteknologier, hvilket minimerer den investeringsrisiko, der kan være ved at binde sig til en bestemt teknologisk retning.

Udvidelse til ArcGIS Server

Geocortex Essentials er en udvidelse til ArcGIS Server, der gør det nemmere at gøre mere med ArcGIS Server. En af funktionerne i Geocortex Essentials er Workflows. Workflows hjælper dig med at skræddersy løsninger, der passer til jeres GIS relaterede arbejdsgange, herunder anvendelse af geoprocesseringsmodeller. Workflows er således et stærkt værktøj til at understøtte opbyggelsen af intuitive brugergrænseflader til slutbrugeren, der bruger GIS i det daglige.

To andre stærke funktioner i Geocortex Essentials er rapporter og datalink. Med rapportfunktionen kan du opbygge dine egne skabeloner til rapporter. De kan indeholde information i både tabelform og kort. Rapportskabelonerne kan kobles til dine web GIS applikationer uden behov for programmering.

Med datalink kan du koble information fra dine egne forretningssystemer direkte på dine GIS objekter uden at flytte data over i GIS databasen i fx natlige batch processer. Data hentes dynamisk, når en slutbruger har behov for at se dem og da kun det udvalg af data, brugeren anmoder om. For forsyninger betyder det fx, at forbrugstal og kundeoplysninger for en enkelt kunde nemt kan kobles til aftagerpunktet.

Integration via åbne snitflader

Geocortex Essentials understøtter integration med andre IT-systemer via åbne og veldokumenterede snitflader. Det betyder bl.a., at du altid får fuldt udbytte af GIS services og analyser, men også, at de kan kaldes ”usynligt” af andre systemer uden en bruger skal aktivere processen. Dermed kan flere afdelinger eller forvaltninger i organisationen få glæde af GIS teknologien og dens analysemuligheder uden ekstra oplæring i hvordan man bruger GIS.

Målrettede applikationer

Med Geocortex Essentials programmerings-API’er til Silverlight, Flex, Javascript og .NET kan du lave målrettede applikationer, uanset hvilken webapplikationsteknologi, du ønsker at benytte. De fleste funktioner i Geocortex afvikles i centrale services, herunder de servicetyper ArcGIS Server udstiller som fx Map-, feature-, geoprocesserings- og geometriservices.

Bevar overblikket over applikationerne

Med Geocortex Essentials Rest Manager får du en række intuitive administrations og opgraderingsværktøjer. Med dem har du styr på alle de applikationer I i organisationen, får opbygget. Det gør den daglige drift, samt vedligehold og opgradering, mulig i praksis.

Brochure

Bestil brochure om Geocortex

Kurser

Forstå Geocortex workflows og understøt forretningen bedre

1-dages workshop. Fuld forplejning

Søg på siden