Uddannelse der giver kompetenceløft

IT anvendes til at opnå øget effektivitet. Forudsætningen for at skabe resultater er, at brugerne har de nødvendige faglige kompetencer.

Derfor er målrettet uddannelse af brugerne af stor værdi – både for den enkelte medarbejder og for virksomhederne.

Geoinfo råder over medarbejdere, som er specielt uddannede med henblik på at træne brugerne i at udnytte de programmer, som vi leverer. Vore medarbejdere gennemgår løbende specialisttræning og anvender et gennemprøvet uddannelsesmateriale. Deltagerne i kursusforløb får efter endt kursus udleveret et kursusbevis.

Der udbydes løbende et omfattende program af åbne kurser på vores kursuscenter i Glostrup.

Geoinfo kan desuden medvirke i virksomhedskurser og workshops samt skræddersy kurser efter jeres behov.

Generelt om kurser

Kursusprogrammet udgøres primært af standardkurser over 2-3 dage med et fastlagt indhold. Som udgangspunkt er undervisningsmaterialet her udarbejdet af Esri, men reproduceret og tilpasset af Geoinfo. Særligt de introducerende kurser er krydret med mange danske eksempler og øvelser. Kurserne inddrager den seneste udvikling hos Esri i videst muligt omfang.

En række af de annoncerede kurser strækker sig kun over en enkelt dag. Her er der typisk tale om mere workshopprægede kurser, der introducerer et fagligt mere snævert område . Det gælder fx 3D-analyse og –visualisering eller ArcGIS ModelBuilder. Disse kurser er ofte skemalagt, så de kan tages umiddelbart efter et af de længere kurser.

Generelt inkluderer kurserne et kompendium med noter, øvelser og resultater. Normalt medfølger øvelsesdata på CD-ROM i det omfang det er muligt - jf. regler om ophavsret.

Kurser afholdt hos Geoinfo

Holdstørrelser

Standardkurser i vores kursuslokaler gennemføres med 1 computer pr. deltager og maksimalt 10 deltagere.

Kurser hos bruger

Geoinfo kan også tilbyde skræddersyede kurser, hvor kurser afholdes hos brugerens organisation eller i vores kursusfaciliteter som et lukket kursus. Disse kurser afholdes til en fast dagspris for max. 10 deltagere.

Kursustider

Hvis ikke andet er anført starter kurserne kl. 9.00 og slutter omkring kl. 16.15. På førstedagen er der fælles morgenmad fra kl. 8.30.

Tilmelding

Tilmelding til kurserne sker ved henvendelse via telefon 39 96 59 00, fax 39 96 59 34 eller informi @ informi.dk.

Bekræftelse

En bekræftelse på kursusdeltagelse udsendes hurtigst muligt efter tilmelding.

Afmelding

Afmelding er vederlagsfri ved afmelding indtil tre uger før kursusstart. Ved afmelding senere end tre uger før kursusstart, opkræves et afmeldingsgebyr på 25 % af kursusprisen. Sker afmelding tre dage eller senere før kursusstart, opkræves den fulde kursuspris.

Priser på kurser

Vi har lidt forskellige priser afhængig af, hvilket kursus der er tale om og hvorvidt kunden har en servicekontrakt med os. Se priser i kursuskalenderen.

Software-versioner

Som udgangspunkt afvikles vore kurser på den nyeste version af softwaren.

For de få kurser, hvor det ikke er tilfældet, vil det stå nævnt under det enkelte kursus.

Søg på siden