Er du jobsøgende og har du en lang eller mellemlang uddannelse?

Med et personligt tilrettelagt forløb på Geoakademiet, kan du tilegne dig en GIS-specialisering, som i kombination med din faglige baggrund gør dig særdeles attraktiv for mange arbejdsgivere og du får mulighed for at søge en lang række stillinger, som kræver GIS-kompetencer.

GIS-kompetencer er i stigende grad efterspurgt i erhvervslivet og anvendes i alle danske kommuner, forsyningsselskaber, statslige styrelser, forsvaret, politiet og i en lang række private virksomheder. Derfor tilbyder Geoinfo personlige læringsforløb i GIS, specielt målrettet dig som jobsøgende.

Personligt forløb

Et forløb på Geoakademiet tilrettelægger vi sammen med dig med udgangspunkt i din faglige baggrund og hvilken retning du vil specialisere dig i. 

Et typisk forløb varer to-tre måneder og vi tilbyder fem specialiseringer:

  1. Kortlægning og visualiseringsspecialist
  2. Location Intelligence specialist
  3. Feltdataspecialist 
  4. 3D GIS designer
  5. Specialisering inden for scripting og softwareudvikling 

Geografiske Informations Systemer (GIS), Geoinfo og Esri

GIS-software bruger man blandt andet til at administrere, behandle, analysere, bearbejde og indsamle (geografiske) data.

Alle danske kommuner og forsyningsselskaber har medarbejdere, som arbejder med GIS, de statslige styrelser, forsvaret, politiet og mange flere.

Geoinfo er distributør af GIS-software for den amerikanske virksomhed Esri, som er markedsførende på området. Geoinfo’s undervisere er certificerede i at undervise i Esri’s software, har mange års erfaring og et stort netværk blandt GIS-faglige i hele Danmark.

Læs mere om Esri.

Hvor foregår det?

Kurserne afholdes hos Geoinfo i Glostrup og/eller i Kolding.
De webbaserede kurser arbejder man med på sin egen computer derhjemme. 

Geoinfo
Hartmanns Pakhus
Stationsparken 37, 4
2600 Glostrup

Adressen på kontoret i Kolding:

Geoinfo
Gråbrødregade 9
6000 Kolding

Vil du vide mere?

Du er altid velkommen til at kontakte Geoinfo’s kursusansvarlige Klaus Dons, hvis du er nysgerrig efter at vide mere. 

Det er desuden muligt at booke Klaus Dons, til at afholde halvanden times inspirationsmøde på jobcenteret. Her vil Klaus vise eksempler på, hvordan GIS bliver brugt. 

Kontakt Klaus Dons på telefon: 39 96 59 00 eller Klausd@geoinfo.dk

Søg på siden