En bæredygtig fremtid

Geoinfo vil bidrage til, at der skabes flere bæredygtige løsninger. Klima og miljø, sundhed, vildtliv, naturbevarelse og uddannelse – Geoinfo har redskaberne, den organisatoriske erfaring og viljen til at støtte almennyttige organisationer med at skabe flere løsninger, der kan:

  • Gøre os klogere på hvad vi har hvor, så vi bedre kan passe på det
  • Sikre at vi bruger de ressourcer, vi har til rådighed, bedst muligt
  • Finde og formidle de gode historier via visuelle kort
  • Informere om komplekse problemstillinger på en simpel og intuitiv måde
  • Engagere børn og voksne i sociale, humanitære og miljømæssige emner

Ikke-statslige, ikke-kommercielle organisationer kan få billig ArcGIS software og support

Derfor tilbyder vi blandt andet software og support til ikke-statslige organisationer med et ikke-kommercielt sigte, der er skatte-fritagede. Udover gratis ArcGIS software kan du, hvis du arbejder i en nonprofit organisation, få rabat på kurser, workshops og kan være med i en målrettet ERFA-gruppe, så de bæredygtige projekter kan komme ud over stepperne.

Hvorfor går vi op i bæredygtighed?

For Geoinfo har det altid været vigtigt at være en god ”samfundsborger”. Det gælder både i forhold til hvordan vi agerer internt – at virksomheden drager omsorg for sine ansatte, at vi er opmærksomme på, hvordan vi bruger vores ressourcer og at vi tænker over fx energiforbrug.

Det samme gør sig gældende i forhold til vores eksterne omgivelser, hvor det er vigtigt for os, at bidrage til at skabe en mere bæredygtig fremtid, dér hvor vi kan.

Hvad er baggrunden for vores arbejde med bæredygtighed?

Geoinfo har arbejdet proaktivt med corporate social responsibility (CSR) siden 2009 og vi lavede vores første CSR politik i 2012. I 2011 kortlagde vi vores elforbrug minutiøst.

Det gav anledning til mange spareforslag og vi har bl.a. udskiftet samtlige hårde hvidevarer i køkkenet, løbende virtualiseret servere og har strømforbrug som en afgørende parameter, når vi køber nyt.

Siden 1. januar, 2012, har vi reduceret vores elforbrug med lidt over 32 % og vi fortsætter med at realisere reduktioner i forhold til el, vand og varme.

Bæredygtige løsninger

GIS bruges i en række bæredygtige løsninger - læs mere her (pdf)

Hvem bruger ArcGIS i Danmark?

Se kortet der fortæller om nogle af de bæredygtige løsninger danske nonprofit organisationer laver med ArcGIS.

Søg på siden