Esri Brugerklub Danmark

Esri Brugerklub Danmark er et forum for alle brugere af Esri's ArcGIS produkter. Både den professionelle og den "almindelige" bruger er repræsenteret blandt de ca. 270 medlemmmer.

Brugerklubben er uafhængig og organiseret med en selvstændig bestyrelse bestående af repræsentanter fra bl.a. kommuner, styrelser, forsyningsvirksomheder, forsvaret og private GIS-firmaer.

Brugerklubben afholder et heldags årsmøde, desuden afholdes et årligt møde af den danske Esri repræsentant (Geoinfo) med hovedvægten på præsentation af nye Esri produkter.

Søg på siden