Esri Brugerklubs bestyrelse

Formand: Poul Kirk Andersen, Energinet, pka@energinet.dk

Næstformand: Michael Bang Jensen, Hærens Geospatiale Center, krogen2b@gmail.com

Kasserer: Michael Gottlieb, NaturErhvervstyrelsen, migo@naturerhverv.dk

Sekretær: Dorthe Esmark, Geoinfo, dortheE@geoinfo.dk

Bestyrelsesmedlem: Ole Jørgensen, Kolding Kommune, joeo@kolding.dk 

Bestyrelsesmedlem: Karsten Berg Pedersen, Vestforsyning, kp@vestforsyning.dk

Suppleant: Michael Riis Trampedach, cowi

Suppleant: Renè S. Kobbernagel, Eniig

 

 

Søg på siden