Om at arbejde hos Geoinfo

Det faglige aspekt

Geoinfo er en dansk virksomhed med mange spændende opgaver og kunder. Her får du stor medindflydelse på, hvordan din karriere forløber. På baggrund af din uddannelse, dine interesser og Geoinfo's behov har du mulighed for at videreuddanne dig til specialist inden for et eller flere af vores forretningsområder.

Vi udvikler strategier, der sikrer fremgang og skaber værdi hos kunden. Du vil opleve store udfordringer forbundet med at gennemføre forandringsprocesser, herunder at omsætte vision og strategi til konkrete løsninger.

Vi har medarbejdere placeret både i Glostrup og Kolding.

Det sociale aspekt

Hos Geoinfo prioriterer vi medarbejdernes kollegiale netværk højt – såvel det faglige som det sociale. Både de medarbejdere, der arbejder på vores kontorer og de, der arbejder på projekter ude hos kunder, har stor gavn og glæde af det interne netværk.

I løbet af året har vi en række faste aktiviteter arrangeret af Geoinfo, og derudover kan medarbejderne selv arrangere aktiviteter, blandt andet som ”gå hjem møder” eller via personaleklubben.

Personaleklub

I personaleklubben mødes medarbejderne på tværs af projekter og arbejdsområder til en lang række forskellige aktiviteter. Geoinfo og medarbejderne er i fællesskab sponsor for aktiviteterne og de fleste aktiviteter er gratis for medlemmerne. Det er medlemmerne selv, der tager initiativ til og arrangerer aktiviteterne.

Søg på siden