Informi GIS har skiftet navn til Geoinfo

Den 1. februar 2017 skiftede vi navn til Geoinfo.

Der er sket meget for Informi GIS i de sidste år. Vi har skiftet ejer, fået ny ledelse, gennemarbejdet vores værdier, vision og mission, lavet en ny strategisk målsætning, frasolgt en del af virksomheden, etableret en projektafdeling og ansat mange nye kollegaer. Derfor fandt vi, at det var rette tid til at skifte navn og markere, at vi på mange måder er et nyt firma.

Ved valget af det nye navn, var det vigtigt for os at signalere kernen i vores forretning: At skabe værdi ved kombinationen af geografi og information. Navnet lægger sig desuden op af vores norske ejere Geogroup og søsterselskab Geodata.

Geogroup + Informi GIS = GEOINFO

Vi vil fortsat arbejde for at levere markedets bedste løsninger til geografisk analyse, visualisering og optimering baseret på Esri’s teknologi og er godt på vej mod fremtidens SmartGIS.

Vi tager alle de gode erfaringer og relationer med fra Informi GIS og har naturligvis fortsat benene solidt plantet i vores værdier: Nærvær, vedholdenhed og nysgerrighed.

Navneskiftet betyder, at der vil være en overgangsperiode, hvor du fortsat vil støde på vores gamle navn. Informi GIS bibeholdes som binavn.

Vi glæder os til at fortsætte det gode samarbejde – fremover under navnet Geoinfo.

Venlig hilsen

Søren Ellegaard

Direktør

Informi GIS changed its name to GEOINFO

Informi GIS changed its name to Geoinfo on February 1st 2017.

A lot of changes has happened in Informi GIS the past two years: We changed ownership, have a new management team, renewed our values, vision and mission, established long term strategic objectives, the company was split in two and all our utility related business went to our partner Powel, last summer we decided to re-establish a dedicated project department and most importantly we have hired quite a lot of new colleagues.

In many ways, we are a new company. Now we find it’s time to change the name.
It is important for us to emphasize the core of our business in the name: To create value combining geography and information. The name also aligns with our Norwegian owner Geogroup and our Norwegian sister company, Geodata.

Geogroup + Informi GIS = GEOINFO

We will still deliver the best solutions within geographic analysis, visualization and optimization based on Esri technology and we are entering a new era of the future SmartGIS.

GEOINFO will continue in the footsteps of Informi GIS in terms of technological competencies and good relations with customers and stakeholders. Our values are still the same too: We are Present, Persistent and Curious.

Due to the change of name, we are going to change everything from business cards to the website. It will happen gradually and you will possibly continue to encounter our old name, Informi GIS from time to time. We will retain Informi GIS as a secondary name.

We look forward to continue our good cooperation.

Yours sincerely 

Søren Ellegaard

CEO

Søg på siden